Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Защита на личните данни
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 за гр. Велико Търново  
 град В. Търново

Град Велико Търново се намира в централна България в подножието на Стара планина. Разположен е на историческите хълмове Царевец, Трапезица и Света Гора, надвиснали над река Янтра и широките й меандри. Градът отстои на почти на равни разстояния от най-големите градове в страната - 241 км североизточно от София, 228 км югозападно от Варна, 192 км североизточно от Пловдив и 224 км северозападно от Бургас.
Велико Търново е административен център.
Благоприятният климат, наличието на природни и исторически забележителности и развитието на народните художествени занаяти създават предпоставки за развитието на туризма. Велико Търново е един от най-красивите градове в нашата страна. През многовековното съществуване на града тук са създадени и съхранени неповторими паметници на културата, свързани със славната история на българския народ.
Запазените останки от крепостите, дворците и църквите са неми свидетели на разцвета на българската култура през XII -XIVв. Тук всеки камък говори за героичния път на българския народ през вековете - за осводбодителното въстание през 1185г. Срещу Византия, за прочутата битка при Адрианопол през 1205г. и пленяването на императора на Латинската империя Балдуин Фландърски, за славната победа при Клокотница, за тържественото влизане на победителя Ивайло през 1278г. във Велико Търново. Всеки камък на Царевец или Трапезица напомня епичните боеве за защита на столицата и на българската държава през 1393г. срещу османския завоевател. Руините свидетелстват за зверската разправа със защитниците и варварското опостушение на културните паметници от поробителите.Велико Търново е град, който грабва посетителя от пръв поглед с изключителното си местоположение. Той сякаш е изсипан върху стръмните хълмове край причудливите завои на Янтра, декориран от дантеления скален венец. Буди възторг и пленява всеки гост преди всичко с къщите си - леки, накацали една върху друга, стаени една до друга, като че ли на всяка от тях природата е определила мястото и формата. Това е град, който прави впечатление и въздейства с оригиналната си, неповторима, специфична възрожденска архитектура. Тя оставя неотразимо впечатление, което няма равно на себе си.
Велико Търново за поети, учени и пътешественици е място, в което щедростта на природата не е пестила форми и багри. От Българския ренесанс тук са шедьоврите на Кольо Фичето. Възхищение буди у всеки улица Гурко със своето разположение високо над скалите на р. Янтра и с амфитеатрално наредените по нея малки, но красиви къщи. Впечатляват и къщите по улиците М. Райкович, Крайбрежна и Варош с откритите си дьрвени чардаци, с малките кокетни прозорчета, с лозниците и мушкатата, с дървените тавани и долапи - едно неизчерпаемо богатство на духовни и материални ценности, трупани в продължение на векове. Поразяващото въздействие на този невероятен град се крие преди всичко в неговата историческа осанка. Велико Търново не е най-древният български град, но извън всякакво съмнение, по признание и на свои, и на чужденци, е най-българският град! Град, чийто дух олицетворява България, нейните дълбоки корени и пътя й към бъдещето.
Днес всеки посетил Велико Търново остава запленен от красотата и величието на града, от неговите забележиелности, от атмосферата, която съчетава минало и настояще и превръща Търново в едно притегателно място.
Място, където човек може да види калдаръмени улички и модерни транспортни възли, живописни стари къщи и съвременни сгради, веселящи се млади студенти и приседнали привечер по улица Гурко старици. Велико Търново е все по-притегателен център за туристи от България и чужбина, а също така и за значителен брой инвеститори намиращи в Търново, както и небходимите им ресурси и инфраструктура. С всяка година се засилва тенденцията градът да се превърне в един от най-посещаваните в Източна Европа, което допълнително ще подпомогне за превъщането му в един наистина европейски град - град отвоен към бъдещето и иновациите но съхрнил своята индивидуалност и история.
Информация е публикувана с помощта на официалния сайт на град В. Търново
http://www.veliko-tarnovo.net5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР