Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Защита на личните данни
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Oбразци на документи  
 Oбразци на документи

Уважаеми граждани,
В тази секция на интернет-страницата се намират примерни образци на документи, които се подават до Окръжен съд - Велико Търново.

- Образци за попълване на компютър (doc формат):

Образец № 1 - Заявление за подаване на документи по съдебно дело
Образец № 2 - Заявление за връщане на документи по съдебно дело
Образец № 4 - Заявление за издаване на заверен препис
Образец № 5 - Заявление за издаване на незаверен препис
Образец № 7 - Заявление за издаване на препис на лице, което не е страна по дело
Образец № 12 - Заявление за издаване на удостоверение за актуално състояние (с ДТ)
Образец № 12 - Заявление за издаване на удостоверение за актуално състояние (без ДТ)
Образец № 14 - Заявление за издаване на удостоверение за несъстоятелност
Образец № 20 - Заявление за издаване на изпълнителен лист
Образец № 27 - Заявление за запознаване с фирмено дело
Образец № 28 - Заявление за издаване на удостоверение за прекратен граждански брак
Образец № 29 - Заявление за предоставяне на дело от архив

- Образци за разпечатване и попълване ръчно (pdf формат):

Образец № 1 - Заявление за подаване на документи по съдебно дело
Образец № 2 - Заявление за връщане на документи по съдебно дело
Образец № 4 - Заявление за издаване на заверен препис
Образец № 5 - Заявление за издаване на незаверен препис
Образец № 7 - Заявление за издаване на препис на лице, което не е страна по дело
Образец № 12 - Заявление за издаване на удостоверение за актуално състояние (с ДТ)
Образец № 12 - заявление за издаване на удостоверение за актуално съдтояние (без ДТ)
Образец № 14 - Заявление за издаване на удостоверение за несъстоятелност
Образец № 20 - Заявление за издаване на изпълнителен лист
Образец № 27 - Заявление за запознаване с фирмено дело
Образец № 28 - Заявление за издаване на удостоверение за прекратен граждански брак
Образец № 29 - Заявление за предоставяне на дело от архив5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР